درمان درد سیاتیک کمر و پا چیست؟+هرانچه در مورد سیاتیک باید بدانید+ورزش +درمان بدون عمل جراحی+درمان گیاهی

درمان درد سیاتیک کمر و پا چیست؟+هرانچه در مورد سیاتیک  باید بدانید+ورزش +درمان بدون عمل جراحی+درمان گیاهی

درمان درد سیاتیک کمر و پا چیست؟ مقدمه درد سیاتیک کمر و پا به صورت حاد،مزمن و خفیف از پشت و پایین ساق پا شروع می شود و در قسمت نشیمنگاه و قسمت پشت و پایین ساق پا منتشر می شود و منجر به درد زانو، لگن و ران میشود و فرد گاهی اوقات احساس سوزش کف پا میکند. پا درد و کمر درد اغلب ، به دلیل فشار برروی عصب سیاتیک و یا فتق دیسک کمر و تحریک استخوان ها وکشیدگی های ماهیچه های آن می باشد. شما میتوانید نقش مهمی در جلوگیری ،درمان و احیا ...

ادامه مطلب