کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 2,800 دانلود
پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961 2,800 دانلود
پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 2,600 دانلود
پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) 2,500 دانلود
پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 2,800 دانلود
پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران 2005 2,900 دانلود
پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 2,900 دانلود
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III) 2,900 دانلود
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) 2,500 دانلود
پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988 3,000 دانلود
پرسشنامه تکانشوری بارات 1965 2,700 دانلود
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 1990 2,900 دانلود
پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974 2,600 دانلود
قوانین واگذاری بودجه به سازمان ها و نهادها در کشور سال ( 1385 ) 8,000 دانلود
پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970 2,500 دانلود
پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 2,400 دانلود
پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران 2,800 دانلود
پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP) 2,800 دانلود
پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 2,900 دانلود
پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986 2,500 دانلود
پرسشنامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس1981 2,800 دانلود
پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع 5,000 دانلود
کتاب نکته های کوچک اچ جکسون براون 6,000 دانلود
پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر 1990 3,000 دانلود
پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم 2,000 دانلود
پروژه کمیاب کودک آزاری در ایران 7,000 دانلود
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB) ریف 1989 2,700 دانلود
پروژه ی رفاه ‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت 7,000 دانلود
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 ماده ای 1968 3,000 دانلود
پرسشنامه بازخوردهای خوردن گارنر و گرفینکل (1979) 2,900 دانلود
پرسشنامه انسجام خانوادگی السون 1999 3,000 دانلود
پرسشنـامه امیــدواری اشنـایدر و همکاران (1991) 2,900 دانلود
پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 3,000 دانلود
پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980 2,400 دانلود
پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974 2,700 دانلود
پرسشنامه اضطراب کتل 1970 2,900 دانلود
پرسشنامه استرس دوران دانشجویی 2,800 دانلود
پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985 2,600 دانلود
پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 2,700 دانلود
پرسشنامه احساس گناه جنسی موشر 1968 2,900 دانلود
پرسشنامه اتیسم بزرگسال نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 3,000 دانلود
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران 1975 3,000 دانلود
پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973 3,000 دانلود
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS) 2,900 دانلود
پرسشنامه اخلاق کاری اسلامی علی و الکاظمی 1988 2,400 دانلود
پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره بک و استیر BSCT 1978 2,800 دانلود
جزوه خلاصه فصل 10 مبانی فیزیک هالیدی ویرایش دهم 5,000 دانلود
پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCA-2) 2,800 دانلود
پرسشنامه سرسختی اهواز AHI کیامرثی 1376 2,800 دانلود
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT) 2,900 دانلود